Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

Nabór na stanowisko ds.gospodarki komunalnej

12 kwietnia 2021


 

Wójt Gminy Jabłonna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jabłonna: inspektor/główny specjalista ds. gospodarki komunalnej.

Do zadań Inspektora/ Głównego specjalisty do spraw gospodarki komunalnej należy w szczególności:
1) przyjmowanie informacji o awariach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usuwania w zakresie stanu technicznego dróg i chodników,
2) współpraca z zarządcami dróg niebędących drogami gminnymi,
3) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o drogach gminnych,
4) współpraca z Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie pozyskiwania gruntów pod drogi gminne,
5) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
6) prowadzenie spraw z zakresu remontów i eksploatacji dróg i chodników,
7) bieżąca obsługa korespondencji, skarg i wniosków w zakresie prowadzenia spraw,
8) uzgadnianie organizacji ruchu,
9) opiniowanie projektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczna w dogach gminnych,
10) weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, zakupione towary w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku,
11) współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami urzędu oraz gminnymi jednostkami budżetowymi,
12) kontrola nad utrzymaniem i oznakowaniem dróg gminnych,
13) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym sprzątanie i zimowe utrzymanie,
14) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury przystankowej,
15) prowadzenie spraw związanych z konserwacja oświetlenia ulicznego,
16) przyjmowanie zgłoszeń o awariach, uszkodzeniach oraz współpraca z firmami konserwującymi infrastrukturę gminna (oświetleniową, przystankową).

 

Agnieszka Makowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-12
Data publikacji:2021-04-12
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Makowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:199