Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

14 kwietnia 2021

Wójt Gminy Jabłonna ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jabłonna - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.

Do zadań Inspektora do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych należy:
1) wymiar podatków lokalnych dla os. fizycznych i prawnych,
2) prowadzenie postępowań podatkowych osób fizycznych i prawnych, wydawanie decyzji podatkowych,
3) dokonywanie korekt zobowiązań podatkowych z urzędu oraz na wniosek i wydawanie decyzji podatkowych zmieniających wysokości podatków,
4) wprowadzanie zmian w rejestrach podatkowych na podstawie zmian otrzymywanych z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Legionowie,
5) prowadzenie spraw związanych z wymiarem zobowiązań podatkowych oraz przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do organu odwoławczego,
6) prowadzenie postępowań w zakresie stosowania ulg w spłacie i zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód gminy,
7) wydawanie zaświadczeń o posiadanych nieruchomościach,
8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
9) przeprowadzanie kontroli u podatników pod względem zgodności i prawidłowości składanych informacji i deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym,
10) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ulg w tych podatkach,
11) przygotowywanie materiałów (w swoim zakresie działania) do sporządzania sprawozdań oraz do projektu budżetu.

Agnieszka Makowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-14
Data publikacji:2021-04-14
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Makowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:298