Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

Zaświadczenie o obszarze rewitalizacji

17 kwietnia 2021

Komórka realizująca usługę:
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (I p., pok.nr 21)
tel. 22 76 77 342, 22 76 77 343

1. Podstawa prawna:
-      Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
-      Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

2. Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zaświadczenia o obszarze rewitalizacji;
- dowód uiszczenia opłaty.

3. Opłaty:
-    brak opłaty – od złożonego wniosku,
-   17,00 zł - za wydanie zaświadczenia,
-    17,00 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Nr konta Gminy Jabłonna: Bank Spółdzielczy w Legionowie Oddział w Jabłonnie
09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

4. Miejsce złożenia:
-   pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-   wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej,
-   za pomocą drogi elektronicznej: urzad@jablonna.pl,
-   za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin odpowiedzi:
-   do 7 dni

6. Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Uwagi:
Wniosek o wydanie zaświadczenia może złożyć każdy. Nie jest wymagany tytuł prawny do nieruchomości

Paweł Seweryniak

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-17
Data publikacji:2021-04-17
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Seweryniak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:539