Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie

18 maja 2021

WÓJT GMINY JABŁONNA
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie im.ks.J.Twardowskiego

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 46/2021 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2021 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. osobiście (w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych - Andrzejem Jasińskim lub pocztą na adres Organizatora:
Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
z dopiskiem na kopercie: „DYREKTOR BIBLIOTEKI W JABŁONNIE”
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Organizatora w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r., do godz.18. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby Organizatora. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Andrzej Jasiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-05-18
Data publikacji:2021-05-18
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Jasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:261

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-11-08 13:37:33Agnieszka Sobczakdopisano rozstrzygnięcie konkursuKonkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie