Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej

27 maja 2021

Wójt Gminy Jabłonna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jabłonna: Podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Do zadań Podinspektora do spraw gospodarki komunalnej należy w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych;
 2. prowadzenie książek obiektów budowlanych budynków będących w zasobie gminnym;
 3. utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków i lokali użytkowych będących własnością gminy i sporządzanie planu remontów;
 4. prowadzenie postępowań dotyczących remontów i inwestycji w administrowanych przez Gminę budynkach i lokalach komunalnych;
 5. egzekwowanie wykonania warunków umów poprzez nadzór i kontrolę świadczonych usług;
 6. prowadzenie spraw ze stosunku najmu, tj. zawieranie i rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz naliczanie opłat z tytułu użytkowania lokali, protokolarne przekazywanie lokali najemcom, protokolarne przejmowanie lokali, podejmowanie działań mających na celu eksmisję z lokali komunalnych;
 7. bieżąca ewidencja i analiza naliczeń i wpłat;
 8. windykacja należności w zakresie opłat czynszowych oraz opłat za dostarczone media;
 9. opracowywanie i aktualizacja projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy z zakresu gospodarki mieszkaniowej;
 10. sporządzanie i aktualizacja wykazów osób oczekujących na przydział lokalu (komunalnego, socjalnego);
 11. współpraca z Wydziałami Urzędu;
 12. współdziałanie z komornikiem w zakresie prowadzonych egzekucji;
 13. reprezentowanie Wójta w sprawach dot. wspólnot mieszkaniowych;
 14. rozliczanie kosztów dostawy mediów w gminnych lokalach komunalnych;
 15. przygotowywanie materiałów dla potrzeb społecznej komisji mieszkaniowej;
 16. ubezpieczanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych od odpowiedzialności cywilnej i przeciwpożarowej;
 17. stały kontakt i obsługa informacyjna mieszkańców;
 18. prowadzenie korespondencji z mieszkańcami oraz instytucjami zgodnie z zakresem;
 19. przygotowywanie raportów, zestawień, analiz i sprawozdań zgodnie z zakresem prowadzonych spraw;
 20. analiza i planowanie kosztów w zakresie gospodarki lokalowej.

Agnieszka Makowska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-05-27
Data publikacji:2021-05-27
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Makowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Nyc
Liczba odwiedzin:337