Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

Nabór na stanowisko inspektora/głównego specjalistę w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

20 lipca 2021

Wójt Gminy Jabłonna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jabłonna: Inspektor/Główny specjalista w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju.

Do zadań Inspektora/Głównego specjalisty należy w szczególności:

  1. prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych;
  2. współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi przy realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków z funduszy pozabudżetowych;
  3. współpraca w zarządzaniu projektami, w tym dbałość o terminowe przekazywanie obowiązkowych raportów, informowanie zarządzającymi funduszami o zmianach w projektach, przestrzeganie zachowania w dokumentacji i materiałach promocyjnych obligatoryjnych znaków i formuł, monitorowanie i analizowanie obowiązujących wytycznych związanych z realizowanymi projektami;
  4. praca w zespołach projektowych w zakresie projektów inwestycyjnych i tzw. „miękkich”;
  5. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do składania wniosków aplikacyjnych;
  6. uczestniczenie w rozliczaniu projektów finansowych ze środków pozabudżetowych w zakresie finansowym i rzeczowym;
  7. przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu środków zewnętrznych, a także opracowywanie informacji o realizowanych projektach w ramach działań informacyjno-promocyjnych dotyczących ww. zadań;
  8. współpraca przy przygotowaniu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w zakresie określonym przez Naczelnika Wydziału.

Ewa Wyszomirska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-07-20
Data publikacji:2021-07-20
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Wyszomirska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:462