Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

Nabór na stanowisko podinspektora ds informatyki (BKP.2110.18.2023)

8 września 2023

Do zadań Podinspektora ds. informatyki należy:
1. utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego,
2. wdrażanie i aktualizowanie aplikacji i programów komputerowych, w tym czuwanie nad aktualnością licencji,
3. zapewnienie ciągłości danych i funkcjonowania systemów teleinformatycznych Urzędu w przypadku awarii,
4. backup danych sieci (kopie zapasowe, archiwizacja)
5. zarządzanie i obsługa infrastruktury informatycznej Urzędu,
6. konserwacja oraz nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu informatycznego i oprogramowania komputerowego,
7. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego,
8. konfiguracja drukarek sieciowych i innego sprzętu komputerowego,
9. przygotowywanie dokumentacji związanej z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania,
10.prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalenia uprawnień dostępu do danych komputerowych oraz ewidencjonowanie haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników,
11. archiwizacja systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych,
12. inicjowanie modernizacji sprzętu komputerowego, teleinformatycznego i innych urządzeń niezbędnych do działalności urzędu w zakresie informatycznym.
13. współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi wydziałami, referatami i stanowiskami samodzielnymi.

Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2023-09-08
Data publikacji:2023-09-08
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:238