Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp - rok 2020

Poniższe zestawienie zawiera informację o przeprowadzonych i zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, dla których mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dla każdego postępowania udostępniona została SIWZ oraz informacja o wyniku postępowania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakończonego postępowania, prosimy kontaktować się z Referatem Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Jabłonna.

 

Nr sprawy

Nazwa sprawy

Pliki

ZP.271.1.01.2020

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA W RAMACH PROJEKTU: „POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU FORM TRANSPORTU POPRZEZ UTWORZENIE SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA” - CZĘŚĆ NR 4

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.02.2020

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU FORM TRANSPORTU POPRZEZ UTWORZENIE SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA - CZĘŚĆ NR 1, 2, 3, 4

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.03.2020

KONSERWACJA I NAPRAWA POMP NA GMINNYCH PRZEPOMPOWNIACH I TŁOCZNIACH ŚCIEKÓW ORAZ CZYSZCZENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.04.2020

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY JABŁONNA

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.05.2020

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. MODLIŃSKIEJ W JABŁONNIE

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.06.2020

SPRAWOWANIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHOTOMOWIE

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.07.2020

BIEŻĄCE UTRZYMANIE ORAZ NAPRAWA DRÓG W GMINIE JABŁONNA

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.11.2020

WYKONANIE W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI POMPOWNI „PD-2” W DĄBROWIE CHOTOMOWSKIEJ

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.12.2020

PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY JABŁONNA

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.13.2020

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA W RAMACH PROJEKTU „POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU FORM TRANSPORTU POPRZEZ UTWORZENIE SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA - ETAP II” (CZĘŚĆ NR 5, 7, 8)

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.14.2020

WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ W CHOTOMOWIE

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.15.2020

WYKONANIE W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI POMPOWNI „PD-2” W DĄBROWIE CHOTOMOWSKIEJ - (2)

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.16.2020

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH W RAMACH REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE JABŁONNA

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.17.2020

ROZBUDOWA UL. KISIELEWSKIEGO I MALBORSKIEJ W GMINIE JABŁONNA WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ (1)

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.18.2020

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W TECHNOLOGII LED NA TERENIE GMINY JABŁONNA

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.19.2020

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. KWIATOWEJ I UL. ŻWIROWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓWEK DRUGI W GMINIE JABŁONNA

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.20.2020

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JABŁONNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC PRZYLEGŁYCH NIERUCHOMOŚCI

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.21.2020

ROZBUDOWA UL. KISIELEWSKIEGO I MALBORSKIEJ W GMINIE JABŁONNA WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ (2)

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.22.2020

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU FORM TRANSPORTU POPRZEZ UTWORZENIE SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA - CZĘŚĆ NR 5, 7, 8

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.23.2020

WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI POMPOWNI P16 (ZADANIE 12) W CHOTOMOWIE

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.24.2020

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY JABŁONNA, W LATACH 2021-2022

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.25.2020

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.27.2020

WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI POMPOWNI PD-1 (ZADANIE 13) W DĄBROWIE CHOTOMOWSKIEJ

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.28.2020

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2020/21 WRAZ Z JEDNOKROTNYM ICH ZAMIATANIEM

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.29.2020

KOMPLEKSOWA DOSTAWA I SPRZEDAŻ PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY GMINY JABŁONNA W LATACH 2021-2022

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.32.2020

OBSŁUGA GEODEZYJNA URZĘDU GMINY JABŁONNA NA LATA 2021-2023

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.33.2020

SPRZĄTANIE PRZYSTANKÓW I OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA ORAZ ODBIÓR NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z URZĘDU GMINY JABŁONNA ORAZ INNYCH MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ w 2021 R

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.34.2020

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2020/21 WRAZ Z JEDNOKROTNYM ICH ZAMIATANIEM

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.35.2020

KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ INNE CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCE NA TERENIE GMINY JABŁONNA W LATACH 2021-2023

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.36.2020

WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI POMPOWNI PD-3 (ZADANIE 15) I PD-5 (ZADANIE 16) W DĄBROWIE CHOTOMOWSKIEJ

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.37.2020

DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA NA ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE W LATACH 2021-2022

SIWZ
Wynik

ZP.271.1.38.2020

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY URZĘDU GMINY JABŁONNA

SIWZ

Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-12-20
Data publikacji:2020-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:4291