Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

2019 - część II

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie Treść
151/2019 25 listopada 2019 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadania publicznego 151/2019
152/2019 27 listopada 2019 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 152/2019
153/2019 29 listopada 2019 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok 153/2019
154/2019 2 grudnia 2019 zmiany składu Komisji Socjalnej. 154/2019 2 grudnia 2019 zmiany składu Komisji Socjalnej 154/2019
155/2019 4 grudnia 2019 r. określenia zasad zajmowania pasa drogowego drogi wewnętrznej i ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Jabłonna 155/2019
156/2019 9 grudnia 2019 r. skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Jabłonna w dniach 24 grudnia 2019 r i 31 grudnia 2019 r 156/2019
157/2019 10 grudnia 2019 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok 157/2019
158/2019 10 grudnia 2019 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2020 158/2019
159/2019 10 grudnia 2019 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XIV Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 19 grudnia 2019 r. 159/2019
160/2019 11 grudnia 2019 r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Ferie zimowe 2020 - profilaktyka poprzez sport II 160/2019
161/2019 16 grudnia 2019 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok 161/2019
162/2019 19 grudnia 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji 162/2019
163/2019 19 grudnia 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej 163/2019
164/2019 19 grudnia 2019 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. funduszy zewnętrznych 164/2019
165/2019 23 grudnia 2019 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok 165/2019
166/2019 30 grudnia 2019 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2019-2036. 166/2019
167/2019 30 grudnia 2019 r. zasad gospodarowania majątkiem trwałym oraz odpowiedzialności za powierzone mienie w jednostkach organizacyjnych Gminy Jabłonna 167/2019
168/2019 30 grudnia 2019 r. powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych ujętych w ewidencji Urzędu Gminy Jabłonna oraz trybu jej działania 168/2019
169/2019 31 grudnia 2019 r. przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Jabłonna 169/2019

 

Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-12-08
Data publikacji:2020-12-08
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:1972