Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

SOŁECTWA

Agnieszka Sobczak

Artykuły

Zadania Sołtysa

18 stycznia 2020

Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

  1. zwoływanie Zebrania Wiejskiego,
  2. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
  3. wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego.,
  4. wykonywanie uchwał organów Gminy,
  5. prowadzenie gospodarki finansowej środkami przeznaczonymi do dyspozycji Sołectwa,
  6. reprezentacja mieszkańców Sołectwa w czasie obrad Rady Gminy,
  7. uczestnictwo w naradach Sołtysów,
  8. utrzymywanie stałego kontaktu z organami Gminy,
  9. załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji samorządowej w przypadku udzielenia takiego upoważnienia przez Radę Gminy,
  10. składanie oświadczeń woli w imieniu Sołectwa wraz z upoważnionym członkiem Rady Sołeckiej.
Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2019-12-20
Data publikacji:2019-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:4176