Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

WÓJT

Jarosław Chodorski
tel. 22 767 73 25
e-mail: wojt@jablonna.pl
pokój nr 26

Do kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
 2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 3. nadzorowanie gospodarki finansowej Gminy i sporządzanie projektu uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;
 4. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 5. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 6. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 7. przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków;
 8. udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych;
 9. kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;
 10. kierowanie wykonywaniem zadań z zakresu reagowania kryzysowego;
 11. realizowanie zadań wynikających z funkcji „Szefa Obrony Cywilnej Gminy”;
 12. sprawowanie nadzoru nad działalnością:
  • Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej;
  • Urzędu Stanu Cywilnego;
  • Zespołu Prawnego;
  • Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego;
  • Inspektora Ochrony Danych;
  • Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych;
  • Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu;
  • Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Obronności;
  • Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Agnieszka Sobczak

Artykuły

ZARZĄDZENIA

3 stycznia 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Jabłonna.

Agnieszka Sobczak
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIA

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

3 stycznia 2020

Sprawozdania z działalności Wójta Gminy Jabłonna.

Agnieszka Sobczak
Czytaj więcej o: SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-01-03
Data publikacji:2020-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:5091