Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

ZASTĘPCA WÓJTA

Marcin Michalski
tel. 22 767 73 25

e-mail: urzad@jablonna.pl
pokój nr 25

Do kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 1. zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;
 2. wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta;
 3. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta;
 4. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 5. przyjmowanie interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków;
 6. reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Wójtem;
 7. udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta;
 8. współdziałanie z Radą, Wójtem, Sekretarzem, Skarbnikiem, a także komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi bezpośrednio nadzorowi Zastępcy Wójta;
 9. przygotowywanie projektów uchwał i ich uzasadnień oraz ich podpisywanie;
 10. sprawowanie nadzoru nad działalnością:
  • Wydziału Inwestycji;
  • Wydziału Gospodarki Komunalnej;
  • Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych;
  • Referatu Zamówień Publicznych;
  • Referatu Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju;
  • Jednostek Realizujących Projekt/Zespołów Projektowych.
Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-01-03
Data publikacji:2020-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:3947