Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

Dokumenty strategiczne

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2017-2030

Program Rewitalizacji Jabłonna na lata 2017-2023

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jabłonna

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna na lata 2017-2032

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2034

Gminna Ewidencja Zabytków

Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-01-03
Data publikacji:2020-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2327