Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna

Strona główna

Witamy na naszej stronie

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 W związku z aktualizacją nowej strony BIP niektóre treści są dostępne w archiwalnej wersji BIP

 

dziennik ustaw RP

 

monitor polski

 

dziennik urzędowy województwa mazowieckiego

 

epuap

 

ceidg