Spełnienie obowiązku szkolnego lub nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat

Komórka realizująca usługę:
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (I p., pok.nr 20)
tel. 22 76 77 333

1. Podstawa prawna:
-    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
-    Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Wymagane dokumenty:
Zaświadczenie ze szkoły o realizacji obowiązku nauki lub oświadczenie rodzica o realizacji obowiązku nauki przez dziecko (wg. wzoru).

3. Opłaty:
Nie podlega opłacie

4. Miejsce złożenia:
-    w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Jabłonna, wejście A od parkingu,
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej (wejście C),
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin załatwienia sprawy:
W dniu złożenia zaświadczenia lub oświadczenia (odnotowanie faktu spełnienia obowiązku szkolnego w bazie danych)

6. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje