Jesteś tutaj: Start / URZĄD / SEKRETARZ

SEKRETARZ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Agnieszka Sobczak
tel. 22 767 73 25

e-mail: sekretarz@jablonna.pl
pokój nr 27

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów zmian w Regulaminie;
 2. nadzór nad zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu;
 3. realizacja zadań Urzędu oraz stworzenie bezpiecznych higienicznych warunków pracy;
 4. organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków;
 5. wdrażanie nowoczesnych metod organizacji;
 6. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu;
 7. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań;
 8. przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli dotyczących funkcjonowania Urzędu, w szczególności kontrola:
  1. przestrzegania zasad terminowości i zgodności z prawem postępowania administracyjnego,
  2. przestrzegania regulaminów, zarządzeń oraz poleceń służbowych,
  3. realizacji wniosków z kontroli zewnętrznych;
 9. przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy;
 10. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i ich uzasadnień, ich podpisywanie;
 11. nadzór, we współpracy ze Skarbnikiem, nad racjonalnym gospodarowaniem środkami rzeczowymi Urzędu;
 12. nadzór nad funkcjonowaniem środków łączności, systemu informatycznego Urzędu oraz jego ochrony;
 13. nadzór nad prowadzoną w Urzędzie działalnością archiwalną;
 14. realizacja zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie;
 15. realizacja zadań związanych z zapewnieniem prawidłowego przebiegu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych;
 16. zapewnienie prawidłowego publikowania aktów prawa miejscowego;
 17. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
 18. nadzór nad służbą przygotowawczą kandydatów na stanowisko urzędnicze;
 19. nadzór nad przygotowywaniem odpowiedzi na kierowane do Wójta interpelacje i wnioski radnych i Komisji;
 20. sprawowanie nadzoru nad działalnością:
  • Wydziału Obsługi Urzędu;
  • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami;
  • Referatu Administracyjno-Gospodarczego;
  • Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
  • Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego;
  • Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami;
  • Biura Spraw Obywatelskich;
  • Biura Rady Gminy;
  • Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej.
Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-01-03
Data publikacji:2020-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:3635