Postępowania z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp - rok 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W niniejszym dziale zawarto informację o przeprowadzonych i zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie postępowań udzielanych przed rokiem 2021, prosimy kontaktować się z Referatem Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Jabłonna.

 

Lp.

Nazwa postępowania

1

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania części terenu wzdłuż parkingu przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie

2

Wykonanie projektów zagospodarowania działek na terenie gminy Jabłonna w czterech częściach

3

Wykonywanie przez rzeczoznawcę majątkowego usług z zakresu szacowania nieruchomości w 2021 roku.

4

Kompleksowa wielobranżowa weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Budowa budynku przedszkolnego wraz z oddziałami żłobkowymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Żeligowskiego 27 w Chotomowie

5

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

6

OPRACOWANIE PROJEKTÓW 6 PLANÓW MIEJSCOWYCH ORAZ 1 ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI OPRACOWANIAMI

7

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania działki o nr ew. 666/14 w Jabłonnie

8

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna

9

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Dębowej, Brzozowej, Klonowej, Modlińskiej, Modrzewiowej w Bożej Woli z przyłączami i nadzorem autorskim

10

Zagospodarowanie części działki nr ew. 676 przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie

11

Zagospodarowanie części działki nr ew. 676 przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie (2)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-06
Data publikacji:2021-05-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Lech Sikorski
Liczba odwiedzin:2403