ZP.271.1.06.2021

 

Data Opis pliku Plik
12.04.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  Specyfikacja Warunków Zamówienia PDF
  Załączniki nr 1-8 do SWZ ZIP
  Dokumentacja projektowa - Część 1 i 2 ZIP
  Dokumentacja projektowa - Część 3 ZIP
  Dokumentacja projektowa - Część 4 ZIP
  Dokumentacja projektowa - Część 5 (1) ZIP
  Dokumentacja projektowa - Część 5 (2) ZIP
  Dokumentacja projektowa - Część 6 ZIP
     
22.04.2021 Wyjaśnienia treści SWZ (1) PDF
     
27.04.2021 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia PDF
  Informacja z otwarcia ofert PDF
     
11.05.2021 Zawiadomienie o wyborze ofert w częściach 2-6 PDF