ZP.271.2.59.2021

 

Data Opis pliku Plik
16.04.2021 Zapytanie ofertowe PDF
  Formularz ofertowy DOC
  Projekt umowy PDF
  Projekt PDF
  Specyfikacja techniczna PDF
  Przedmiar robót PDF
     
21.04.2021 Odpowiedzi na pytania PDF
     
04.05.2021 Informacja z otwarcia ofert PDF