Sprawozdania za 2021 rok

Lp Okres sprawozdawczy Treść
1 21.12.2020 - 24.01.2021 0057.1.2021
2. 25.01.2021 - 21.02.2021 0057.2.2021
3. 22.02.2021 - 28.03.2021 0057.3.2020
4. 29.03.2021 - 25.04.2021 0057.4.2020