Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 maja 2021

Wójt Gminy Jabłonna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jabłonna: Podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Do zadań Podinspektora do spraw gospodarki komunalnej należy w szczególności:

 1. przyjmowanie informacji o awariach oraz podejmowanie działań zmierzających
  do ich usuwania w zakresie stanu technicznego dróg i chodników,
 2. współpraca z zarządcami dróg nie będących drogami gminnymi,
 3. gromadzenie danych i sporządzanie informacji o drogach gminnych,
 4. współpraca z Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  w zakresie pozyskiwania gruntów pod drogi gminne,
 5. prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
 6. prowadzenie spraw z zakresu remontów i eksploatacji dróg i chodników,
 7. kontrola nad utrzymaniem i oznakowaniem dróg gminnych,
 8. prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym sprzątanie i zimowe utrzymanie,
 9. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem placów zabaw,
 10. prowadzenie prac związanych z utrzymaniem infrastruktury przystankowej,
 11. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni,
 12. prowadzenie spraw związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego,
 13. przyjmowaniem zgłoszeń o awariach, uszkodzeniach oraz współpracą z firmami konserwującymi infrastrukturę gminną (oświetleniową, przystankową, place zabaw),
 14. udział w przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań z zakresu: remontów i eksploatacji dróg i chodników, utrzymania i oznakowania dróg gminnych, bieżącego utrzymania dróg, w tym sprzątania i zimowego utrzymania, utrzymania zieleni na drogach i placach gminnych, utrzymania infrastruktury przystankowej, utrzymania placów zabaw,
 15. redagowanie pism do mieszkańców w zakresie powierzonych kompetencji,
 16. sporządzanie raportów dla organów administracji państwowej w zakresie powierzonych kompetencji,
 17. realizacja planu finansowego gospodarki komunalnej w powyższym zakresie, zgodnie z wymogami określonymi dla zamówień publicznych.

 

 

Agnieszka Makowska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-05-27
Data publikacji:2021-05-27
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Makowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Nyc
Liczba odwiedzin:372