ZP.271.1.07.2021

 

 

Data Opis pliku Plik
28.05.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  Specyfikacja Warunków Zamówienia PDF
  Załączniki nr 1-7 do SWZ ZIP
     
 16.06.2021 Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie  PDF
  Wyjaśnienia SWZ 1 PDF
  Specyfikacja Warunków Zamówienia (wersja z 11.06.2021) PDF
  Załącznik nr 6 - OPZ (wersja z 11.06.2021) PDF
  Załącznik nr 7 - Wzór umowy (wersja z 11.06.2021) PDF