ZP.271.1.09.2021

Data Opis pliku Plik
14.09.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  Specyfikacja Warunków Zamówienia PDF
  Załączniki nr 1-8 do SWZ ZIP
     
20.09.2021 Wyjaśnienia treści SWZ PDF
  Modyfikacja treści SWZ PDF
  SWZ (wersja 20.09.2021) PDF