2021 - część II

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść Wyniki głosowania
XXXII/365/2021 27 września 2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021 - 2039 XXXII/365/2021 głosowanie
XXXII/366/2021 27 września 2021 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna XXXII/366/2021 głosowanie
XXXII/367/2021 27 września 2021 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu XXXII/367/2021 głosowanie
XXXII/368/2021 27 września 2021 r. zmiany Uchwały Nr XI/147/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego XXXII/368/2021 głosowanie
XXXII/369/2021 27 września 2021 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 11 września 2017 roku XXXII/369/2021 głosowanie
XXXII/370/2021 27 września 2021 r. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy XXXII/370/2021 głosowanie
XXXII/371/2021 27 września 2021 r. określenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów z niepełnosprawnością na rok szkolny 2021/2022 XXXII/371/2021 głosowanie
XXXII/372/2021 27 września 2021 r. przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie XXXII/372/2021 głosowanie
 XXXII/373/2021 27 września 2021 r. nadania nazwy drodze położonej we wsi Wólka Górska, gminie Jabłonna XXXII/373/2021 głosowanie
XXXII/374/2021 27 września 2021 r. nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek 1449/100, 1449/101, 1449/102 położonych we wsi Jabłonna XXXII/374/2021 głosowanie
 XXXII/375/2021 27 września 2021 r. nadania nazwy drodze położonej we wsi Jabłonna, gminie Jabłonna XXXII/375/2021 głosowanie
 XXXII/376/2021 27 września 2021 r. przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul.Piusa XI nr 13 we wsi Chotomów, stanowiącej przedmiot najmu, określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty XXXII/376/2021 głosowanie
XXXII/377/2021 27 września 2021 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 464/3 położonej we wsi Chotomów XXXII/377/2021 głosowanie
 XXXII/378/2021 27 września 2021 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 464/4 położonej we wsi Chotomów XXXII/378/2021 głosowanie
 XXXII/379/2021 27 września 2021 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 956/1 położonej we wsi Chotomów XXXII/379/2021 głosowanie
XXXII/380/2021 27 września 2021 r. nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 209 i 210 położonych we wsi Skierdy XXXII/380/2021 głosowanie
XXXII/381/2021 27 września 2021 r. udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna XXXII/381/2021 głosowanie
 XXXII/382/2021 27 września 2021 r. ustanowienia pomnika przyrody XXXII/382/2021 głosowanie
XXXII/383/2021 27 września 2021 r. zaliczenia ulicy Malwowej położonej we wsi Rajszew do kategorii drogi gminnej XXXII/383/2021 głosowanie
XXXII/384/2021 27 września 2021 r. zaliczenia ul. Osiedlowej, położonej we wsi Jabłonna do kategorii drogi gminnej XXXII/384/2021 głosowanie
XXXII/385/2021 27 września 2021 r. zaliczenia ul. Jagiellońskiej, położonej we wsi Jabłonna do kategorii drogi gminnej XXXII/385/2021 głosowanie
XXXII/386/2021 27 września 2021 r. zaliczenia ul. Lipowej, położonej we wsi Skierdy do kategorii drogi gminnej XXXII/386/2021 głosowanie
XXXII/387/2021 27 września 2021 r. zaliczenia ul. Bursztynowej, położonej we wsi Trzciany do kategorii drogi gminnej XXXII/387/2021 głosowanie
XXXII/388/2021 27 września 2021 r. zaliczenia ul. Chabrowej, położonej we wsi Rajszew do kategorii drogi gminnej XXXII/388/2021 głosowanie
XXXII/389/2021 27 września 2021 r. zaliczenia ul. Dobrej, położonej we wsi Chotomów do kategorii drogi gminnej XXXII/389/2021 głosowanie
XXXII/390/2021 27 września 2021 r. stanowiska Rady Gminy Jabłonna na skargę mieszkańców na brak działań Wójta Gminy Jabłonna XXXII/390/2021 głosowanie
XXXII/391/2021 27 września 2021 r. stanowiska Rady Gminy Jabłonna na skargę mieszkańców na brak działań Wójta Gminy Jabłonna XXXII/391/2021 głosowanie
XXXII/392/2021 27 września 2021 r. stanowiska Rady Gminy Jabłonna na skargę mieszkańców na brak działań Wójta Gminy Jabłonna XXXII/392/2021 głosowanie
XXXIII/393/2021 25 października 2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021 - 2039 XXXIII/393/2021 głosowanie
XXXIII/394/2021 25 października 2021 r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna XXXIII/394/2021 głosowanie
XXXIII/395/2021 25 października 2021 r. nadania nazwy drodze położonej we wsi Jabłonna, gminie Jabłonna XXXIII/395/2021 głosowanie
XXXIII/396/2021 25 października 2021 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 809/2, 809/10, 807/10, 807/11, 807/12 położonych we wsi Chotomów XXXIII/396/2021 głosowanie
XXXIII/397/2021 25 października 2021 r.  nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 304/1 położonej we wsi Jabłonna XXXIII/397/2021 głosowanie
XXXIII/398/2021 25 października 2021 r. nabycia prawa własności niezabudowanej części działki ewidencyjnej nr 1234/4 położonej we wsi Jabłonna XXXIII/398/2021 głosowanie
XXXIII/399/2021 25 października 2021 r.  nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 98/8 położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska  XXXIII/399/2021 głosowanie
XXXIV/400/2021 29 listopada 2021 r. ustalenia terminu składania deklaracji o kandydowaniu do komisji Rady Gminy Jabłonna tj: Komisji Rozwoju i Rewizyjnej XXXIV/400/2021  
XXXIV/401/2021 29 listopada 2021 r. przystąpienia Gminy Jabłonna do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa XXXIV/401/2021  
XXXIV/403/2021 29 listopada 2021 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna XXXIV/403/2021  
XXXIV/404/2021 29 listopada 2021 r. przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 XXXIV/404/2021  
XXXIV/405/2021 29 listopada 2021 r. powołania Centrum Usług Wspólnych w Jabłonnie oraz nadania statutu XXXIV/405/2021  
XXXIV/406/2021 29 listopada 2021 r. przyjęcia Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2022 XXXIV/406/2021  
XXXIV/407/2021 29 listopada 2021 r. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych XXXIV/407/2021  
XXXIV/408/2021 29 listopada 2021 r. wynagrodzenia Wójta Gminy Jabłonna XXXIV/408/2021  
XXXIV/409/2021 29 listopada 2021 r. nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 980/28, 981/1, 1669/9 położonych we wsi Jabłonna XXXIV/409/2021  
XXXIV/410/2021 29 listopada 2021 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1846 położonej we wsi Chotomów XXXIV/410/2021  
XXXIV/411/2021 29 listopada 2021 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 126/5, nr 126/9, położonych we wsi Skierdy XXXIV/411/2021  
  29 listopada 2021 r.      
  29 listopada 2021 r.      
  29 listopada 2021 r.