ZP.271.1.16.2021

Data Opis pliku Plik
20.10.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  Specyfikacja Warunków Zamówienia PDF
  Załączniki nr 1-10 do SWZ ZIP
     
28.10.2021 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia PDF