ZP.271.1.20.2021

Data Opis pliku Plik
04.11.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  Specyfikacja Warunków Zamówienia PDF
  Załączniki nr 1-9 do SWZ ZIP
     
15.11.2021 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia PDF