ZP.271.1.23.2021

Data Opis pliku Plik
18.11.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  Specyfikacja Warunków Zamówienia PDF
  Załączniki nr 1-10 do SWZ ZIP
     
26.11.2021 Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert PDF
  Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana PDF