ZP.271.1.19.2021

Data Opis pliku Plik
19.11.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  Specyfikacja Warunków Zamówienia PDF
  Załączniki nr 1-8 do SWZ ZIP
  Dokumentacja projektowa ZIP
     
01.12.2021 Wyjaśnienia treści SWZ PDF
  Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia ZIP
     
03.12.2021 Informacja o zmianie treści SWZ PDF
  Specyfikacja Warunków Zamówienia (wersja 03.12.2021) PDF
  Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie PDF