ZP.271.1.PR1.2021

Data Opis pliku Plik
03.12.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  Specyfikacja Warunków Zamówienia PDF
  Załączniki nr 1-10 do SWZ ZIP
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF
     
07.12.2021 Wyjaśnienie treści SWZ PDF
     
10.12.2021 Zmiana treści SWZ PDF
  Specyfikacja Warunków Zamówienia (10.12.2021) PDF
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF