ZP.271.1.27.2021

Data Opis pliku Plik
13.12.2021 Ogłoszenie o zamówieniu PDF
  Specyfikacja Warunków Zamówienia PDF
  Załączniki nr 1-10 do SWZ ZIP
     
16.12.2021 Wyjaśnienia treści SWZ PDF
  Zmiana treści SWZ (1) PDF
  Specyfikacja Warunków Zamówienia (wersja z dn. 16.12.2021 r.) PDF
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) PDF
     
17.12.2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) PDF
  Zmiana treści SWZ (2) PDF
  Załącznik nr 5 - Wykaz usług (poprawiony) ZIP
  Specyfikacja Warunków Zamówienia (wersja z dn. 17.12.2021 r.) PDF
     
22.12.2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) PDF
  Zmiana treści SWZ (3) PDF
  Specyfikacja Warunków Zamówienia (22.12.2021) PDF
  Załącznik 7 - Wzór umowy (22.12.2021) PDF
  Załącznik 8 - OPZ (22.12.2021) PDF