2022 - część I

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść Wyniki głosowania
XXXVI/423/2022 24 stycznia 2022 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2022-2041 XXXVI/423/2022 głosowanie
XXXVI/424/2022 24 stycznia 2022 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Jabłonna XXXVI/424/2022 głosowanie
XXXVI/425/2022 24 stycznia 2022 r. nabycia od Skarbu Państwa w formie darowizny działek ewidencyjnych nr 227/12, nr 227/31, nr 227/32 oraz nr 227/33 położonych we wsi Chotomów, gminie Jabłonna XXXVI/425/2022 głosowanie
XXXVI/426/2022 24 stycznia 2022 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 256/108 położonej we wsi Chotomów XXXVI/426/2022 głosowanie
XXXVI/427/2022 24 stycznia 2022 r. nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 174/5 i 177/7 położonych we wsi Jabłonna XXXVI/427/2022 głosowanie
XXXVI/428/2022 24 stycznia 2022 r. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości XXXVI/428/2022 głosowanie
XXXVI/429/2022 24 stycznia 2022 r. stanowiska Rady Gminy Jabłonna na skargę First Warsaw Golf & Country sp. z.o.o na bezczynność Wójta w zakresie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych XXXVI/429/2022 głosowanie
XXXVI/430/2022 24 stycznia 2022 r. stanowiska Rady Gminy Jabłonna na skargę mieszkańców w zakresie naprawy ulicy Różowej w Jabłonnie XXXVI/430/2022 głosowanie
XXXVI/431/2022 24 stycznia 2022 r. ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze na Radę Gminy Jabłonna XXXVI/431/2022 głosowanie