Przetarg ograniczony - działka ew. nr 934/11 we wsi Chotomów

WÓJT GMINY JABŁONNA

działając na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  oraz Zarządzenia Nr 35/2022 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki ew. o nr 934/11, stanowiącej mienie gminne, położonej we wsi Chotomów oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki ew. nr 934/11 położonej we wsi Chotomów stanowiącej własność Gminy Jabłonna.

Ogłoszenie umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 16.03.2022 r.

Ogłoszenie, zarządzenie, regulamin oraz zgłoszenie do pobrania poniżej.