Konsultacje społeczne w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2023-2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 października 2022

Konsultacje społeczne w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2024.


Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Jabłonna w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2024.

Konsultacje odbywać się będą w dniach 28 października  - 17 listopada 2022 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2022 r. na:
- adres poczty elektronicznej b.wojciechowska@jablonna.pl;
- adres siedziby Urzędu Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Beata Wojciechowska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2022-10-25
Data publikacji:2022-10-25
Osoba sporządzająca dokument:Beata Wojciechowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:924

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-11-28 15:56:58Agnieszka Sobczakdopisano protokół z dn.18.11.2022Konsultacje społeczne w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2023-2024