Projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)

Rok budżetowy Nazwa dokumentu Treść dokumentu
2021 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039 Projekt uchwały
2020 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039 Projekt uchwały
2019 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2049 Projekt uchwały
2018 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040 Projekt uchwały