Komisja Rozwoju

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI ROZWOJU

 1. Witold Urbański - przewodniczący komisji
 2. Adam Piątkowski - wiceprzewodniczący komisji
 3. Artur Szymkowski
 4. Joanna Doktor
 5. Wojciech Nowosiński
 6. Bogumiła Majewska
 7. Tomasz Wodzyński - wygaśnięcie mandatu
 8. Mirosław Urbański
 9. Dorota Kobus
 10. Witold Modzelewski - od dnia 29.11.2021 r.

NADCHODZĄCE POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU w serwisie esesja.pl.

Zadania Komisji Rozwoju

Komisja Rozwoju – Komisja Stała Rady Gminy właściwa w szczególności w sprawach gospodarki przestrzennej, rozwoju infrastruktury, promocji i inwestycji publicznych.

Do zadań komisji stałych należy w zakresie ich właściwości:

 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • opiniowanie projektów uchwał,
 • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady.