Komisja Bezpieczeństwa

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA

  1.  Artur Szymkowski - przewodniczący komisji
  2. Hanna Grzelak - wiceprzewodnicząca komisji
  3. Dorota Kobus
  4. Bogumiła Majewska
  5. Mirosław Urbański

NADCHODZĄCE POSIEDZENIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA w serwisie esesja.pl.

Zadania komisji bezpieczeństwa

Komisja Bezpieczeństwa - Komisja Stała Rady Gminy właściwa w sprawach kształtowania bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i rolnictwa.

Do zadań komisji stałych należy w zakresie ich właściwości:

  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • opiniowanie projektów uchwał,
  • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady,