Komisja Spraw Społecznych

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

  1. Hanna Grzelak - przewodnicząca komisji
  2. Radomir Czauderna - wiceprzewodniczący komisji
  3. Bogumiła Majewska
  4. Aneta Mrozek
  5. Katarzyna Lulis- Rzeszut

NADCHODZĄCE POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH w serwisie esesja.pl.

Zadania Komisji Spraw Społecznych

Komisja Spraw Społecznych — Komisja Stała Rady Gminy właściwa w sprawach ochrony zdrowia, pomocy społecznej.

Do zadań komisji stałych należy w zakresie ich właściwości:

  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • opiniowanie projektów uchwał,
  • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady.