Plany postępowań o udzielenie zamówień

 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

Data

Wersja

Plik

08.02.2021

Plan 2021 - wersja 1

Plan 2021

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

Data

Wersja

Plik

17.01.2020

Plan 2020 - wersja 1

Plan 2020

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Data

Wersja

Plik

18.01.2019

Plan 2019 - wersja 1

Plan 2019

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Data

Wersja

Plik

26.01.2018

Plan 2018 - wersja 1

Plan 2018

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Data

Wersja

Plik

27.01.2017

Plan 2017 - wersja 1

Plan 2017