Plany postępowań o udzielenie zamówień

 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

Data Wersja Plik
08.02.2021 Plan 2021 - wersja 1 Plan 2021 v1
13.09.2021 Plan 2021 - wersja 2 Plan 2021 v2
14.09.2021 Plan 2021 - wersja 3 Plan 2021 v3
16.09.2021 Plan 2021 - wersja 4 Plan 2021 v4

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

Data Wersja Plik
17.01.2020 Plan 2020 - wersja 1 Plan 2020

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Data Wersja Plik
18.01.2019 Plan 2019 - wersja 1 Plan 2019

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Data Wersja Plik
26.01.2018 Plan 2018 - wersja 1 Plan 2018

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Data Wersja Plik
27.01.2017 Plan 2017 - wersja 1 Plan 2017