2022 - część I

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie Treść
1/2022 3 stycznia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naborów na stanowiska: inspektora ds. gospodarki komunalnej i podinspektora ds. gospodarki komunalnej 1/2022
2/2022 3 stycznia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji 2/2022
3/2022 4 stycznia 2022 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2022 3/2022
4/2022 11 stycznia 2022 r. określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania przyznawanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna w 2022r. 4/2022
5/2022 11 stycznia 2022 r. wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy Jabłonna 5/2022
6/2022 12 stycznia 2022 r. powołania Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie 6/2022
7/2022 12 stycznia 2022 r. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie 7/2022
9/2022 14 stycznia 2022 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy w dniu 24 stycznia 2022 9/2022
10/2022 14 stycznia 2022 r. zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Gminy Jabłonna 10/2022
11/2022 14 stycznia 2022 r. ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Jabłonna 11/2022
12/2022 19 stycznia 2022 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu wniosków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jabłonna w roku 2022 12/2022
13/2022 20 stycznia 2022 r. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Jabłonna w sprawie zmiany urzędowej nazwy części wsi Jabłonna 13/2022