2023 - część I

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie Treść
 1/2023 2 stycznia 2023 r.  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2023 1/2023
2/2023 2 stycznia 2023 r. określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania przyznawanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna w 2023 r. 2/2023
3/2023 3 stycznia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 3/2023
4/2023 5 stycznia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 4/2023
5/2023 16 stycznia 2023 r. ogłoszenia otwartego konkursu wniosków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Jabłonna w dziedzinach: piłka nożna, szachy, sporty walki, tenis stołowy, szermierka 5/2023
6/2023 17 stycznia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 6/2023
7/2023 20 stycznia 2023 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XLVIII Sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2023 roku. 7/2023
8/2023 20 stycznia 2023 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 8/2023
9/2023 20 stycznia 2023 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 9/2023
10/2023 20 stycznia 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 10/2023
11/2023 30 stycznia 2023 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2023 rok 11/2023
12/2023 31 stycznia 2023 r. przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna za 2022 r. 12/2023
13/2023 1 lutego 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 13/2023
14/2023 1 lutego 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok 14/2023
15/2023 7 lutego 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 15/2023
16/2023 7 lutego 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok 16/2023
17/2023 7 lutego 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej 17/2023
18/2023 10 lutego 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 18/2023
19/2023 17 lutego 2023 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XLIX Sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2023 roku. 19/2023
20/2023 20 lutego 2023 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu wniosków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Jabłonna w dziedzinach: piłka nożna, szachy, sporty walki, tenis stołowy, szermierka w roku 2023 20/2023
21/2023 27 lutego 2023 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2023 rok 21/2023
22/2023 27 lutego 2023 r. przeprowadzenia weryfikacji i uzgodnienia stanów środków trwałych - gruntów dla potrzeb ewidencji księgowej 22/2023
23/2023 28 lutego 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 23/2023
24/2023 28 lutego 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok 24/2023
25/2023 1 marca 2023 r. zmiany Zarządzenia Nr 20/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu wniosków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Jabłonna w dziedzinach: piłka nożna, szachy, sporty walki, tenis stołowy, szermierka w roku 2023 25/2023
26/2023 10 marca 2023 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej 26/2023
27/2023 13 marca 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok 27/2023
28/2023 13 marca 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok 28/2023
29/2023 15 marca 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok  
30/2023 15 marca 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok  
31/2023 17 marca 2023 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie L Sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2023 roku  
32/2023 27 marca 2023 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2023 rok  
33/2023 27 marca 2023 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w latach szkolnych 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026” i powołania komisji konkursowej  
34/2023 29 marca 2023 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2023 rok  
35/2023 29 marca 2023 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok  
36/2023 29 marca 2023 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2023 rok  
37/2023 31 marca 2023 r. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2022 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie za 2022 rok