2022 - część I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie Treść
1/2022 3 stycznia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naborów na stanowiska: inspektora ds. gospodarki komunalnej i podinspektora ds. gospodarki komunalnej 1/2022
2/2022 3 stycznia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji 2/2022
3/2022 4 stycznia 2022 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2022 3/2022
4/2022 11 stycznia 2022 r. określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania przyznawanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna w 2022r. 4/2022
5/2022 11 stycznia 2022 r. wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy Jabłonna 5/2022
6/2022 12 stycznia 2022 r. powołania Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie 6/2022
7/2022 12 stycznia 2022 r. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie 7/2022
8/2022 13 stycznia 2022 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok 8/2022
9/2022 14 stycznia 2022 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy w dniu 24 stycznia 2022 9/2022
10/2022 14 stycznia 2022 r. zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Gminy Jabłonna 10/2022
11/2022 14 stycznia 2022 r. ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Jabłonna 11/2022
12/2022 19 stycznia 2022 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu wniosków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jabłonna w roku 2022 12/2022
13/2022 20 stycznia 2022 r. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Jabłonna w sprawie zmiany urzędowej nazwy części wsi Jabłonna 13/2022
14/2022 24 stycznia 2022 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 14/2022
15/2022 24 stycznia 2022 r. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 15/2022
16/2022 27 stycznia 2022 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok 16/2022
17/2022 28 stycznia 2022 r. przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna za 2021 r. 17/2022
18/2022 28 stycznia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i obronności 18/2022
19/2022 1 lutego 2022 r. ogłoszenia otwartego konkursu wniosków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jabłonna w roku 2022 19/2022
20/2022 7 lutego 2022 r. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie 20/2022
21/2022 8 lutego 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt 21/2022
22/2022 10 lutego 2022 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok 22/2022
23/2022 11 lutego 2022 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Piaskowa, Parkowa i Modlińska w Jabłonnie 23/2022
24/2022 11 lutego 2022 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulicy Rubinowej w Trzcianach 24/2022
25/2022 11 lutego 2022 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu węzła ulic Janowskiej i Chotomowskiej w Jabłonnie 25/2022
26/2022 11 lutego 2022 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Zegrzyńskiej, Królewskiej i Listopadowej w Jabłonnie 26/2022
27/2022 11 lutego 2022 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Wólka Górska 27/2022
28/2022 11 lutego 2022 r. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Zegrzyńskiej i Modlińskiej w Jabłonnie 28/2022
29/2022 11 lutego 2022 r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie 29/2022
30/2022 14 lutego 2022 r. powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie 30/2022
31/2022 18 lutego 2022 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXVII Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2022 roku 31/2022
32/2022 28 lutego 2022 r. powołania Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie  32/2022
33/2022 4 marca 2022 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok 33/2022
34/2022 11 marca 2022 r. zmiany Zarządzenia nr 2/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie uczniów przedszkoli i szkół na terenie Gminy Jabłonna 34/2022
35/2022 15 marca 2022 r. przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki ew. o nr 934/11, stanowiącej mienie gminne, położonej we wsi Chotomów oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w przetargu 35/2022
36/2022 17 marca 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji 36/2022
37/2022 18 marca 2022 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2022 roku 37/2022
38/2022 22 marca 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej 38/2022
39/2022 25 marca 2022 r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie 39/2022
40/2022 29 marca 2022 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok 40/2022
42/2022 31 marca 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju 42/2022
43/2022 31 marca 2022 r. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2021 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie za 2021 rok 43/2022
44/2022 31 marca 2022 r. zmiany Zarządzenia nr 154/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna oraz innych świadczeń pieniężnych 44/2022
46/2022 1 kwietnia 2022 r. zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok 46/2022
47/2022 12 kwietnia 2022 r. ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 47/2022
48/2022 12 kwietnia 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 48/2022
49/2022 12 kwietnia 2022 r. zmiany składu Komisji Socjalnej 49/2022
50/2022 15 kwietnia 2022 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XL Sesji Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2022 roku 50/2022
51/2022 15 kwietnia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji 51/2022
52/2022 15 kwietnia 2022 r. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie 52/2022
53/2022 19 kwietnia 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 53/2022
54/2022 19 kwietnia 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 54/2022
55/2022 26 kwietnia 2022 r. powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie 55/2022
56/2022 26 kwietnia 2022 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2022 rok 56/2022
57/2022 26 kwietnia 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 57/2022
58/2022 26 kwietnia 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 58/2022
59/2022 27 kwietnia 2022 r. zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie 59/2022
60/2022 27 kwietnia 2022 r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie 60/2022
61/2022 29 kwietnia 2022 r. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jabłonna za rok 2021 61/2022
62/2022 29 kwietnia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej 62/2022
63/2022 2 maja 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 63/2022
64/2022 10 maja 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 64/2022
65/2022 10 maja 2022 r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 65/2022
66/2022 12 maja 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 66/2022
67/2022 12 maja 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 67/2022
68/2022 16 maja 2022 r. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie 68/2022
69/2022 16 maja 2022 r. zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Jabłonna nr 114/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Jabłonna w 2022 roku 69/2022
70/2022 18 maja 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 70/2022
71/2022 18 maja 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 71/2022
72/2022 20 maja 2022 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XLI Sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2022 roku 72/2022
73/2022 31 maja 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 73/2022
74/2022 31 maja 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 74/2022
75/2022 31 maja 2022 r. zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie 75/2022
76/2022 31 maja 2022 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnianiom i patologiom społecznym 76/2022
77/2022 7 czerwca 2022 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 77/2022
78/2022 7 czerwca 2022 r. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 78/2022
79/2022 9 czerwca 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 79/2022
80/2022 9 czerwca 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 80/2022
81/2022 14 czerwca 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju 81/2022
83/2022 15 czerwca 2022 r. sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Jabłonna 83/2022
84/2022 30 czerwca 2022 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnianiom i patologiom społecznym 84/2022
85/2022 30 czerwca 2022 r. powołania kapituły nadawania medalu "Zasłużony dla Gminy Jabłonna" 85/2022
86/2022 30 czerwca 2022 r. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 86/2022
87/2022 30 czerwca 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 87/2022
88/2022 30 czerwca 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 88/2022
89/2022 6 lipca 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 89/2022
90/2022 7 lipca 2022 r. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej 90/2022
91/2022 14 lipca 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 91/2022
92/2022 14 lipca 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 92/2022
93/2022 21 lipca 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju 93/2022
94/2022 21 lipca 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 94/2022
95/2022 21 lipca 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 95/2022
96/2022 21 lipca 2022 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2022 rok 96/2022
97/2022 29 lipca 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 97/2022
98/2022 29 lipca 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 98/2022
99/2022 1 sierpnia 2022 r. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jabłonna 99/2022
100/2022 1 sierpnia 2022 r. określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna oraz innych świadczeń pieniężnych 100/2022
101/2022 8 sierpnia 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 101/2022
102/2022 8 sierpnia 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 102/2022
103/2022 17 sierpnia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej 103/2022
105/2022 19 sierpnia 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 105/2022
106/2022 19 sierpnia 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 106/2022
107/2022 26 sierpnia 2022 r. powierzenia pani Monice Iwonie Bagińskiej stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie 107/2022
108/2022 26 sierpnia 2022 r. ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2022 108/2022
109/2022 26 sierpnia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds technicznych w Jednostce Realizującej Projekt 109/2022
110/2022 29 sierpnia 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 110/2022
111/2022 29 sierpnia 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 111/2022
112/2022 31 sierpnia 2022 r. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie 112/2022
113/2022 31 sierpnia 2022 r.  zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 113/2022
114/2022 31 sierpnia 2022 r.   zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok  114/2022
115/2022 15 września 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok  115/2022
116/2022 15 września 2022 r.  zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok  116/2022
117/2022 16 września 2022 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XLIV Sesji Rady Gminy w dniu 26 września 2022 r.  117/2022
118/2022 19 września 2022 r. organizacji doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej oraz rozplakatowania na terenie gminy Jabłonna obwieszczeń w razie ogłoszenia mobilizacji powszechnej  118/2022
119/2022 19 września 2022 r.  powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  119/2022
120/2022 26 września 2022 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2022 rok  120/2022
122/2022 30 września 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok  122/202
Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-14
Data publikacji:2022-01-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:13208

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-10-22 19:11:00Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 113/2022 - 122/20222022 - część I
2022-09-06 09:20:59Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 103/2022, 105/2022-112/20222022 - część I
2022-08-29 17:00:56Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 101/2022, 102/20222022 - część I
2022-08-23 09:39:36Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 99/2022, 100/20222022 - część I
2022-08-05 10:46:51Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 91/2022-98/20222022 - część I
2022-07-18 14:44:33Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie nr 89/20222022 - część I
2022-07-11 14:32:55Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 79/2022-81/2022, Nr 83/2022-88/2022, Nr 90/20222022 - część I
2022-06-08 13:17:12Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 73/2022-78/20222022 - część I
2022-05-25 18:37:42Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 70/2022, 71/20222022 - część I
2022-05-19 11:56:48Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 68/2022, 69/20222022 - część I
2022-05-19 11:22:31Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 66/2022, 67/20222022 - część I
2022-05-10 14:39:41Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 56/2022, 57/2022, 63/2022, 64/2022, 65/20222022 - część I
2022-04-29 17:38:09Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 55/2022, 58/2022-62/202222022 - część I
2022-04-27 13:10:07Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 49/20222022 - część I
2022-04-21 15:37:27Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 53/2022, 54/20222022 - część I
2022-04-21 12:37:46Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 50/2022-52/20222022 - część I
2022-04-14 14:45:37Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 40/2022 i 46/20222022 - część I
2022-04-14 13:22:18Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 42/2022-44/2022, 47/2022-48/20222022 - część I
2022-04-04 16:20:35Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 42/2022 - 44/20222022 - część I
2022-03-25 12:36:43Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 39/20222022 - część I
2022-03-22 14:18:01Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 37/2022, 38/20222022 - część I
2022-03-18 11:12:59Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 36/20222022 - część I
2022-03-16 09:55:28Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 35/20222022 - część I
2022-03-11 13:28:30Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 32/2022-34/20222022 - część I
2022-02-18 13:47:59Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 22/2022 i 31/20222022 - część I
2022-02-15 12:26:46Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 30/20222022 - część I
2022-02-11 18:55:33Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 23/2022-29/20222022 - część I
2022-02-09 07:43:11Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 21/20222022 - część I
2022-02-07 15:37:43Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 16/2022-20/20222022 - część I
2022-01-31 16:43:30Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 8/20222022 - część I
2022-01-24 12:08:04Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 14/2022, 15/20222022 - część I
2022-01-20 15:45:34Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 10/2022-13/20222022 - część I
2022-01-14 13:29:03Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 1/2022- 9/20222022 - część I