2022 - część II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie Treść
124/2022 6 października 2022 r. powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagród Wójta dla wyróżniających się nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna  124/2022
125/2022 6 października 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych 125/2022
126/2022 6 października 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej 126/2022
127/2022 12 października 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok  127/2022
128/2022 12 października 2022 r.  zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok  128/2022
129/2022 12 października 2022 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2022 rok  129/2022
130/2022 14 października 2022 r. przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XLV Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2022 roku 130/2022
132/2022 21 października 2022 r. przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2024  132/2022
133/2022 25 października 2022 r.  zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok  133/2022
134/2022 25 października 2022 r.   zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 134/2022
135/2022 28 października 2022 r.  odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego w Jabłonnie i powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Gminnego w Jabłonnie  135/2022
136/2022 31 października 2022 r.   powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Gminnego w Jabłonnie 136/2022
137/2022 31 października 2022 r.   powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw obsługi sekretariatu  137/2022
138/2022 3 listopada 2022 r. zmiany zarządzenia Nr 118 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Jabłonna  138/2022
139/2022 15 listopada 2022 r. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2023-2041  139/2022
140/2022 15 listopada 2022 r. projektu uchwały budżetowej na 2023 rok  140/2022
141/2022 16 listopada 2022 r.  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 203 położonego przy ul. Różowej 7 we wsi Jabłonna wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej  141/2022
142/2022 17 listopada 2022 r.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2022-2041  142/2022
143/2022 18 listopada 2022 r.   przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XLVI Sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2022 roku  143/2022
144/2022 18 listopada 2022 r.   powołania zespołu powypadkowego  144/2022
145/2022 18 listopada 2022 r.   zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok  145/2022
146/2022 18 listopada 2022 r.  zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok  146/2022
147/2022 18 listopada 2022 r.  powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych  147/2022
148/2022 18 listopada 2022 r.  ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2022 rok  148/2022
149/2022 29 listopada 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok  149/2022
150/2022 29 listopada 2022 r.  zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok  150/2022
151/2022 29 listopada 2022 r.  wyborów uzupełniających członków rad sołeckich wsi Jabłonna i Rajszew  151/2022
152/2022 2 grudnia 2022 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2023  152/2022
153/2022 9 grudnia 2022 r.  przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XLVII Sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2022 roku  153/2022
154/2022 9 grudnia 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 154/2022
155/2022 9 grudnia 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 155/2022
156/2022 19 grudnia 2022 r. powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Biurze Spraw Obywatelskich 156/2022
157/2022 21 grudnia 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 157/2022
158/2022 21 grudnia 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 158/2022
159/2022 21 grudnia 2022 r. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jabłonna na 2022 rok 159/2022
160/2022 23 grudnia 2022 r. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2023 160/2022
161/2022 29 grudnia 2022 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2022 rok 161/2022
162/2022 29 grudnia 2022 r. zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok 162/2022
163/2022 30 grudnia 2022 r. przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Jabłonna 163/2022

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-10-22
Data publikacji:2022-10-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2350

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-01-27 08:12:02Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 154/2022-163/20222022 - część II
2022-12-27 11:15:49Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 130/20222022 - część II
2022-12-22 21:07:21Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenia Nr 126/2022-153/20222022 - część II
2022-10-22 19:11:41Agnieszka Sobczakdopisano zarządzenie Nr 124/2022 - 126/20222022 - część II