Wydział Obsługi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 stycznia 2020

NACZELNIK WYDZIAŁU - Agnieszka Makowska
tel. 22 767 73 22
e-mail: urzad@jablonna.pl
pokój nr 7

              

Wydział podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

Do zadań Wydziału Obsługi Urzędu należy spraw związanych z prowadzeniem spraw kancelaryjnych i organizacyjnych, w tym Biura Obsługi Mieszkańca polegających na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowaniu Urzędu, w szczególności:
1) prowadzenie spraw dotyczących obsługi mieszkańców: kancelaria i sekretariat;
2) przyjmowanie, kwalifikowanie korespondencji wpływającej do Urzędu, w tym bezpośrednio od interesantów oraz jej rejestracja również w elektronicznym systemie obiegu dokumentów;
3) prowadzenie rejestru skarg i wniosków składanych do Urzędu;
4) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych;
5) prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień;
6) obsługa organizacyjno – kancelaryjna Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy;
7) prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
8) prowadzenie rejestru udzielonych upoważnień i pełnomocnictw;
9) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta oraz przygotowywanie i przekazywanie informacji o podjętych przez Wójta zarządzeniach;
10) zabezpieczanie materiałowo – techniczne Urzędu, w tym również dostawa prasy, książek i czasopism specjalistycznych;
11) zaopatrzenie komórek organizacyjnych w wyposażenie i sprzęt niezbędny do realizacji ich zadań, z wyłączeniem sprzętu komputerowego i sprzętu telekomunikacyjnego;
12) współudział w przeprowadzaniu inwentaryzacji mienia znajdującego się na stanie Urzędu;
13) prowadzenie ewidencji ilościowej materiałów i wyposażenia biurowego oraz składników majątku Urzędu;
14) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem pracowników w odzież roboczą i ochronną;
15) prowadzenie archiwum Urzędu i współpraca z Archiwum Państwowym;
16) obsługa przedsiębiorców w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju;
17) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
18) wprowadzanie nowych oraz doskonalenie istniejących metod i form obsługi interesantów;
19) przygotowywanie projektów umów oraz odpowiedzialność za realizację umów wynikających z zakresu działania Wydziału;
20) prowadzenie spraw z zakresu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami do usług świadczonych przez Urząd Gminy Jabłonna.
Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-01-03
Data publikacji:2020-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:1670

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-10-27 08:47:01Agnieszka Sobczakaktualizacja danychWydział Obsługi