Zaświadczenie o numerze porządkowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 kwietnia 2021

Komórka realizująca usługę:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (I p., pok.nr 23)
tel. 22 76 77 311, 22 76 77 316

1. Podstawa prawna:
-    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
-    Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
-    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
-    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Wymagana dokumenty:
- wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym,
- dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

3. Opłaty:
-    17,00 zł - za wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego,
-    17,00 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Nr konta Gminy Jabłonna: Bank Spółdzielczy w Legionowie Oddział w Jabłonnie
09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

4. Miejsce złożenia:
-    w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Jabłonna, wejście A od parkingu,
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej,
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin odpowiedzi:
-      do 7 dni

6. Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Uwagi:
- Właściciel/władający nieruchomością zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
- Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.

Małgorzata Kornatowska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-16
Data publikacji:2021-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Kornatowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2063

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-12-28 20:29:06Agnieszka SobczakaktualizacjaZaświadczenie o numerze porządkowym
2021-08-28 21:06:29Agnieszka Sobczakaktualizacja załącznikówZaświadczenie o numerze porządkowym