Organizacja bezpłatnego dowozu dzieci z niepełnosprawnością

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 kwietnia 2021

Komórka realizująca usługę:
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (I p., pok.nr 20)
tel. 22 76 77 333


1. Podstawa prawna:
-    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
-    Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów z niepełnosprawnością z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Jabłonna oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni,
-    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagane dokumenty:
- Wniosek w sprawie zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu ucznia z niepełnosprawnością (zał. Nr 1) bądź wniosek w sprawie organizacji bezpłatnego dowozu ucznia z niepełnosprawnością (zał. Nr 2);
- Kopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
- Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy szkół i ośrodków specjalnych), wydane przez Starostę Powiatu Legionowskiego;
- Potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola, szkoły, ośrodka specjalnego lub klasy integracyjnej lub oddziału integracyjnego wydane przez dyrektora szkoły lub placówki;
- Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu używanego do przewozu (tylko w przypadku wniosku w sprawie zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu ucznia z niepełnosprawnością).

3. Opłaty:
Nie podlega opłacie

4. Miejsce złożenia:
-    w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Jabłonna, wejście A od parkingu,
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej (wejście C),
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin załatwienia sprawy:
-    zawarcie umowy w terminie 14 dni – od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewnią rodzice,
-    zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – decyzja w przypadku dowozu organizowanego przez gminę

6. Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy ul. Obozowej 57 w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

Andrzej Jasiński

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-16
Data publikacji:2021-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Jasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:1829

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-12-29 20:29:30Agnieszka SobczakaktualizacjaOrganizacja bezpłatnego dowozu dzieci z niepełnosprawnością