Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17 kwietnia 2021

Komórka realizująca usługę:
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (I p., pok.nr 21)
tel. 22 76 77 342, 22 76 77 343

1. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2. Wymagane dokumenty:
-
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzenne,
- dowód uiszczenia opłaty

3. Opłaty:
-    brak opłaty – od złożonego wniosku,
-    za wypis   -       do 5 stron – 30 zł,
                                   powyżej 5 stron – 50 zł,
-    za wyrys -       za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł, /nie więcej niż 200 zł/,
-    17,00 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Nr konta Gminy Jabłonna: Bank Spółdzielczy w Legionowie Oddział w Jabłonnie
09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

4. Miejsce złożenia:
-   pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-   wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej,
-   za pomocą drogi elektronicznej: urzad@jablonna.pl,
-   za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin odpowiedzi:
Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego.

6. Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu może złożyć każdy. Nie jest wymagany tytuł prawny do nieruchomości

Paweł Seweryniak

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-04-17
Data publikacji:2021-04-17
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Seweryniak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:1268