Wydział Inwestycji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 stycznia 2020

NACZELNIK WYDZIAŁU - Justyna Kręcik
ZASTĘPCA NACZELNIKA - Iwona Wołoch
tel. 22 767 73 23
e-mail: inwestycje@jablonna.pl
pokój nr 3

Wydział Inwestycji podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

Wydział Inwestycji wykonuje zadania inwestora dla inwestycji realizowanych przez Gminę. Do zadań Wydziału należy w zakresie inwestycji:
1) opracowywanie propozycji rocznych planów inwestycyjnych do budżetu Gminy;
2) opiniowanie projektów strategii rozwoju oraz planów i programów sektorowych sporządzanych przez samorząd wojewódzki i powiatowy oraz gminy ościenne w zakresie dotyczącym obszaru Gminy;
3) opiniowanie projektów, programów i zadań inwestycyjnych wnioskowanych przez jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy oraz wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu;
4) planowanie i koordynowanie działań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi;
5) przygotowanie inwestycji m.in. w zakresie:
     a) zlecanie wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji prowadzonych przez Gminę,
     b) dokonywanie niezbędnych czynności przed organami administracji publicznej, w tym jednostek samorządu
          terytorialnego oraz instytucji i przedsiębiorstw związanych z rozpoczęciem, realizacją i odbiorem inwestycji
          oraz oddaniem do użytkowania,
     c) odbiory techniczne i rozliczenie zakończonych inwestycji,
     d) przekazanie zakończonych inwestycji do eksploatacji;
6) przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie inwestycji realizowanych przez Wydział;
7) przygotowanie umów i pozostałych dokumentów koniecznych do zrealizowania inwestycji realizowanych przez Wydział;
8) podejmowanie odpowiednich działań w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji prowadzonych inwestycji;
9) współpraca z Wydziałem Budżetu i Finansów w zakresie uzgodnień wydatków, zaangażowania finansowego oraz rozliczania zadań inwestycyjnych;
10) przekazanie zakończonych inwestycji na podstawie odpowiednich dokumentów w celu wniesienia na majątek Gminy.

 

Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-01-03
Data publikacji:2020-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:965