Nabór na stanowisko inspektora ds.technicznych w Jednostce Realizującej Projekt

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 czerwca 2021

Wójt Gminy Jabłonna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jabłonna: Inspektora ds.technicznych w Jednostce Realizującej Projekt.

Do zadań Inspektora ds.technicznych należy w szczególności:

 • weryfikacja projektów technicznych opracowanych na potrzeby Projektu,
 • koordynacja prac związanych z koniecznymi do wykonania badaniami (gruntu, wody i tym podobnych),
 • planowanie inwestycji przeznaczonych do realizacji w kolejnych latach realizacji Projektu,
 • bezpośrednia współpraca z Wykonawcami,
 • sprawowanie nadzoru nad Wykonawcami w ramach poszczególnych zadań w zakresie wynikającym z zawartych umów,
 • opiniowanie zmian w dokumentacji technicznej na wniosek Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru w porozumieniu z nadzorem autorskim,
 • weryfikacja raportów i sprawozdań Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru,
 • zarządzanie techniczne Projektem (zgodnie z harmonogramem procedur przetargowych, wykazem przetargów i harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP;
 • udział w naradach koordynacyjnych,
 • uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej,
 • przygotowanie dla Kierownika JRP wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją Projektu oraz weryfikacja i aktualizacja harmonogramu realizacji Projektu,
 • przekazywanie do stanowiska obsługi finansowej i stanowisk ds. administracyjno-prawnych danych umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu z postępów realizacji projektu,
 • sprawdzanie poprawności merytorycznej i zgodności z Umową o dofinansowanie dokumentów wystawianych przez Wykonawców i Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru,
 • udział w przeprowadzonych próbach rozruchowych, rozruchach, odbiorach cząstkowych i końcowych części lub całości zadań objętych Projektem.

Agnieszka Makowska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-06-15
Data publikacji:2021-06-15
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Makowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:398