Nabór na stanowisko podinspektora/inspektora ds.gospodarki komunalnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 października 2021

Wójt Gminy Jabłonna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jabłonna: Podinspektor / Inspektora ds. gospodarki komunalnej.

Do zadań Podinspektora do spraw gospodarki komunalnej należy w szczególności:

 • przyjmowanie informacji o awariach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usuwania w zakresie stanu technicznego dróg i chodników,
 • współpraca z zarządcami dróg niebędących drogami gminnymi,
 • gromadzenie danych i sporządzanie informacji o drogach gminnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu remontów i eksploatacji dróg i chodników,
 • bieżąca obsługa korespondencji, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw,
 • weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, zakupione towary w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku,
 • współpraca, w zakresie wykonywanych zadań z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz  gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 • kontrola nad utrzymaniem i oznakowaniem dróg gminnych,
 • prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym sprzątanie i zimowe utrzymanie,
 • prowadzenie prac związanych z utrzymaniem infrastruktury przystankowej,
 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach, uszkodzeniach oraz współpracą z firmami konserwującymi infrastrukturę gminną (oświetleniową, przystankową),
 • udział w przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla poniższych zadań: bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, pionowe i poziome oznakowanie dróg gminnych, czyszczenie studni chłonnych i cieków przykrawężnikowych.

 Do zadań Inspektora do spraw gospodarki komunalnej należy dodatkowo:

 • współpraca z Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie pozyskiwania gruntów pod drogi gminne,
 • uzgadnianie projektów organizacji ruchu,
 • opiniowanie projektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną w drogach gminnych,
 • prowadzenie spraw związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego,
 • udział w przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla poniższych zadań: konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, utrzymanie infrastruktury przystankowej.

Agnieszka Makowska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-10-05
Data publikacji:2021-10-05
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Makowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:544